W naszych sercach zapanował smutek…

26 lipca 2005 przez

Z głębokim żalem zawiadamiamy o odejściu z naszego grona

Ś.P.
Marka Stysiaka

długoletniego, zasłużonego Nauczyciela, Wychowawcę, Przyjaciela młodzieży i całej społeczności „CONRADINUM”.

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie CONRADINUM

Pogrzeb odbędzie się 28 lipca br., msza o godz. 12 00 w Kościele św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu (po mszy wyjście na cmentarz)

Tagi