Egzamin Dojrzałości dla absolwentów z lat ubiegłych

12 października 2005 przez

 • Terminy pisemnego egzaminu dojrzałości

  Sesja zimowa
  – 9 i 10 stycznia 2006 r. o godz. 900 – w szkołach dla młodzieży
  o godz. 1530 – w szkołach dla dorosłych

  Pisemny egzamin z języków obcych we wszystkich typach szkół
  (dla młodzieży i dorosłych) odbywa się 10 stycznia 2006 r. o godzinie 900

  Sesja wiosenna
  – 9 i 10 maja 2006 r. o godz. 900 – w szkołach dla młodzieży
  o godz. 1530 – w szkołach dla dorosłych

  Pisemny egzamin z języków obcych we wszystkich typach szkół
  (dla młodzieży i dorosłych) odbywa się 10 maja 2006 r. o godzinie 900

 • Terminy pisemnego egzaminu dojrzałości dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły do niego przystąpić
  w ustalonym terminie

 • Sesja zimowa
  – 24 i 25 stycznia 2006 r. o godz. 900 we wszystkich typach szkół

  Sesja wiosenna
  – 7 i 8 czerwca 2006 r. o godz. 900 we wszystkich typach szkół

  więcej informacji na stronie Kuratorium

  Tagi