Konkurs z j. angielskiego

24 lutego 2007 przez

W roku szkolnym 2006/2007 odbędzie się VII edycja konkursu z języka angielskiego „Fox”. Odbywa się on w 2 grupach wiekowych: LIONS – I klasy, EAGLES – II, III i IV klasy.

Konkurs ma charakter „jednorazowego testu”, który będzie trwał 75 min i odbędzie się w całym kraju 6 marca 2007. Testy będą obejmować tematykę z zakresu gramatyki, słownictwa, kulturoznawstwa i tzw. „języka codziennego”, 6 pytań będzie dotyczyć lektury: LIONS – Dracula, EAGLES – The Man in the Iron Mask.

Testy z ostatnich lat można znaleźć na stronie fox

Krajowi laureaci konkursu wyjadą na wycieczki zagraniczne i obozy językowe, zaś najlepsi uczniowie w szkole otrzymają nagrody książkowe.
Przyznane zostaną również dyplomy za bardzo dobre i dobre wyniki.

Zobacz też:

Tagi