V Bałtycki Festiwal Nauki

12 maja 2007 przez

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie – Społeczeństwo informacyjne i rola Internetu w XXI wieku – konkurs z wiedzy informatycznej
Szczegóły na stronie internetowej www.festiwal.gda.pl
Uczestnicy konkursu bedą mieli za zadanie rozwiązać test zawierający zagadnienia z zakresu informatyki. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Test odbędzie się dnia 25 maja 2007 , zgłoszenia przyjmuje p. Iwona Żychowicz
Ramowy program konkursu:
09:30 – 10:00 przyjmowanie zgłoszonych uczestników
10:00 – 10:35 test konkursowy
10:40 – 11:00 wykład nt. Pomorska Akademia Regionalna CISCO przy Uniwersytecie Gdańskim – oferowane kursy i perspektywy rozwoju
11:00 – 11:45 wykład nt. Skąd się biorą innowacje?
11:45 – 12:00 ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
12:00 – 15:00 warsztaty komputerowe nt. Gra symulacyjna Forex Game (zgłoszenia na warsztaty przyjmuje p. Iwona Żychowicz)
12:00 – 14:00 wykład nt. Otwarte oprogramowanie alternatywą dla rozwiązań komercyjnych.

Tagi