Weź udział w nowych konkursach

12 maja 2007 przez

1) „Europa na co dzień” – zgłoszenia przyjmują nauczyciele geografii i opiekunowie Koła Europejskiego.
Ostateczny termin oddania map do 15 maja 2007.
Test wiedzy o Europie – 22 maja 2007 (wtorek) w sali projekcyjnej.

2) „Walcz ze zmianami klimatycznymi” – zgłoszenia przyjmują nauczyciele geografii.
Szczegółowe informacje: www.nationalgeographic.com/combatclimatechange

Prace należy przesłać najpóźniej do 15 czerwca 2007r.

Tagi