I Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego

8 września 2007 przez

Zapraszamy do udziału w I Bałtyckim Konkursie Języka angielskiego.
I etap konkursu (test pisemny) odbędzie się 26 listopada 2007 r.
Pytania konkursowe obejmują wiedzę i umiejętności przewidziane w programach nauczania języka angielskiego w szkole średniej w zakresie rozszerzonym.
Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne oraz stypendia na studia w Instytucie Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języka angielskiego w terminie
do 20 września 2007 r.

Zobacz też:

Tagi