Certyfikaty jakości dla Technikum

11 września 2007 przez

W dniu 24.08.2007r. na spotkaniu dyrektorów szkól ponadgimnazjalnych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku otrzymaliśmy 8 certyfikatów jakości dla Technikum Nr 18 SOiO CONRADINUM w zakresie Standardów:

II – Przebieg kształcenia zapewnia uczniom wszechstronny rozwój
III – Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję motywująco – wspierającą
IV – Praca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowościowy
V – Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju
VI – Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym
VIII – Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem
IX – Organizacja i zarządzanie szkołą sprzyjają efektywnej pracy
X – Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych.

Pełną informację o certyfikatach SOiO Conradinum znajdziesz
tutaj

Tagi