Konkurs plastyczny z języka niemieckiego „MEINE DEUTSCHSTUNDE”

8 października 2007 przez

W dowolnej technice plastycznej przedstaw swój pomysł na ciekawą lekcję języka niemieckiego. W swojej pracy koniecznie uwzględnij elementy gier lub ćwiczeń językowych. Podstawowym kryterium oceny prac będzie możliwość ich wykorzystania jako pomocy dydaktycznych na lekcjach przedmiotowych. Ocenie podlega również poprawność językowa, pomysłowość oraz estetyka wykonania.
Podpisaną pracę konkursową przedstaw swojemu nauczycielowi języka niemieckiego do 31 października 2007 r.
Prace można wykonywać indywidualnie lub w parach.

Bardzo atrakcyjne nagrody!!! Zapraszamy:)

Tagi