W naszych sercach zapanował smutek

6 listopada 2007 przez


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 2 listopada 2007 z naszego grona odeszła


Ś.P.
Maria Wolańska Kostro

długoletnia, zasłużona Nauczycielka.

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarz komunalny Łostowice odbędzie się dn. 6 listopada o godzinie 14.00.
Nabożeństwo Żałobne odprawione zostanie w kościele Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej 6 listopada o godzinie 11.00.


Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłej składają Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie CONRADINUM.

Tagi