Konkurs „Bogactwo energetyczne natury”

20 czerwca 2008 przez

7 czerwca 2008 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdyni odbył się etap powiatowy konkursu „Bogactwo energetyczne natury”, którego organizatorem głównym jest Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku we współpracy z Elektrociepłownią „ Wybrzeże”.
Konkurs miał na celu zaktywizowanie środowisk lokalnych wokół problematyki odnawialnych źródeł energii po to, aby jej znajomość doprowadziła do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych takich jak: woda, ziemia, wiatr i słońce.
Jego uczestnicy musieli wykazać się znajomością wykorzystania natury w zastąpieniu konwencjonalnych źródeł energii oraz będą mieli możność zetknięcia się z teorią i praktyką w tej dziedzinie dzięki działaniom towarzyszącym w formie seminariów, zwiedzania elektrowni wodnych, farm wiatrowych, plantacji roślin energetycznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz udziału w zajęciach w Laboratorium Proekologicznych Źródeł Energii w siedzibie Fundacji.
Do etapu początkowo zgłosiły się szkoły z całego trójmiasta, w finale wystąpili jednak przedstawiciele szkół gdańskich i gdyńskich. Konkurs trwał kilka godzin i chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom za cierpliwość.
Honorowy patronat nad konkursem objął pan prezydent miasta Gdyni Wojciech Szczurek.

Sponsorami nagród i poczęstunku był Urząd Miasta Gdyni, Pomorski Okręg ZNP – Oddział w Gdyni, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON oraz Rada Rodziców przy IV LO. Trwające od godziny 10.00 do niespełna 16.00 rozgrywki konkursowe oceniała Powiatowa Komisja Konkursowa w składzie: Pani Iwona Dobrzańska z Urzędu Miasta Gdyni, Pani Grażyna Nowicka z ZNP oraz przedstawiciele Organizatora Konkursu.
Z 19 zakwalifikowanych do Finału Etapu powiatowego osób do dalszego etapu zgodnie z regulaminem Konkursu zakwalifikowali się:
1) Emilia Dominiak z CONRADINUM w Gdańsku
2) Maciej Duzowski z IV LO w Gdyni
3) Jarosław Kazimierczak z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska CKU w Gdańsku
4) Hanna Połczyńska z I LO w Gdańsku
5) Oliwia Mindykowska z I LO w Gdańsku
6) Marta Rusin z I LO w Gdańsku
Gratulacje uczestnikom składała pani Grażyna Nowicka, dyrektor IV LO Barbara Foltyn, naczelnik wydziały edukacji Krystyna Przyborowska.
Certyfikaty kwalifikacji do Etapu wojewódzkiego uroczyście wręczyła wymienionym Uczestnikom Konkursu Pani Wiceprezydent miasta Gdynia Ewa Łowkiel.

Zdjęcia z konkursu można obejrzeć na stronie galeria

Tagi