V Konkurs BARWY MORZA 2010

28 listopada 2009 przez

Zapraszamy do udziału, w piątym już, konkursie „Barwy Morza”.

Konkurs organizowany jest przez SOiO „Conradinum”, jako impreza towarzysząca w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Stoczniowego, a także – Dni Otwartych naszej szkoły.
Uczniowie mogą zgłaszać prace w czterech kategoriach: fotograficznej, plastycznej, literackiej oraz modelarskiej (w jednej lub kilku).
Ogłoszenia i regulamin konkursu wywieszone są w gablocie przy s. 109, w sekretariacie uczniowskim oraz w bibliotece i czytelni szkolnej.
Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia 2009 r. Prace należy składać do 1 lutego 2010 r.
Informacji o konkursie udzielają oraz przyjmują prace:
– konkurs fotograficzny: p. Ewa Reszczyńska (s. 119) oraz p. Robert Maćkiewicz (s. 109);
– konkurs plastyczny: p. Zofia Krasnopolska-Wesner (s. 304;
– konkurs literacki: p. Monika Wojtowicz (s. 228) oraz p. Martyna Rokacz-Albecka (czytelnia;
– konkurs modelarski: p. Andrzej Rejniak (Kierownik Szkolenia Praktycznego.

W roku ubiegłym prace napłynęły głównie z Gdańska i jego okolic, ale również np. z Bydgoszczy. Spośród zgłoszonych do konkursu zakwalifikowano 130 fotografii, 80 prac plastycznych, 88 – literackich i 29 modeli. Nagrodzono autorów: 26 fotografii, 21 prac plastycznych, 22 prac literackich oraz 14 modeli.

Do pobrania:
regulamin konkursu,
karty zgłodszenia,
wzory ogłoszeń.

Tagi