OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY PT. „Anioły XXI wieku”

9 grudnia 2009 przez

Informujemy, że organizowany jest po raz drugi
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY PT. „Anioły XXI wieku”

Prace w formie pracy malarskiej wykonanej dowolną techniką o formacie 100/70, 80/60 lub 70/50
należy złożyć do 12 stycznia 2010 roku w sali projekcyjnej.

Prace powinny być opisane na komputerze według schematu: imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasa, adres szkoły oraz numer telefonu. Prace nieopisane w ten sposób nie zostaną przyjęte.

Tagi