OGÓLNOSZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY Poznajemy Australię

7 lutego 2011 przez

Nauczyciele geografii ogłaszają I etap drużynowego konkursu wiedzy o AUSTRALII.
W konkursie mogą brać udział zespoły dwuosobowe z klas pierwszych i drugich LO, LP i Technikum.

Każdy zespół wykonuje mapę AUSTRALII (technika dowolna)
Na mapie można umieścić m.in jeden z niżej wymienionych tematów:
 Australijskie krajobrazy.
 Wody powierzchniowe i podziemne Australii
 Zróżnicowanie ukształtowania pionowego kontynentu.
 Śladami gdańskiego podróżnika i polarnika Marka Kamińskiego.
 Rdzenna ludność Australii
 Polacy w Australii
 Największe aglomeracje i ich osobliwości

Termin oddania map do 15.03.2011 r.

Kryteria oceny pracy:
a) Kompozycja mapy (pomysłowość rozmieszczenia elementów, czytelność całości)
b) Napisy na mapie ( prawidłowo rozmieszczone, nazwy rzek umieścić należy równolegle do ich biegu).
c) Mapa powinna zawierać tytuł i legendę.
d) Poprawność językowa i ortograficzna.

II etap konkursu – obejmować będzie zadania testowe sprawdzające wiedzę dotyczącą Australii.
Zespoły, które się zakwalifikowały przechodzą do II etapu.

Termin II etapu – kwiecień 2011r.

Bliższych informacji udzielają nauczyciele geografii.
ZAPRASZAMY !!!

Tagi