Internetowa gra edukacyjna

25 stycznia 2012 przez

Internetowa gra edukacyjna

Każdego roku w Unii Eurpejskiej ok. 500 000 osób umiera na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Współczynnik przeżywalności można byłoby zwiększyć 2-3 krotnie dzięki zastosowaniu tzw. resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety obecnie pierwszej pomocy udziela się w przypaku 1 na 5 nagłych zatrzymań krążenia. Dlaczego? Podstawowym problemem jest brak wiedzy w społeczeństwie na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy.

Dobrym rozwiązaniem jest nauczenie się zasad pierwszej pomocy dzięki edukacyjnej grze internetowej. Przykładem może być gra „pierwsza pomoc”.

Dzięki większej wiedzy na temat resuscytacji można byłoby uratować rocznie ok. 100 000 Europejczyków. Każy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy ktoś dozna nagłego zatrzymania krążenia. Warto więc zagrać w grę, sprawdzić swoją wiedzę i – w razie ptrzeby – poszukać kursu pierwszej pomocy, aby podnieść kwalifikacje.

Tagi