Program KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

26 lutego 2012 przez

W ramach godzin wychowawczych w klasie 1 C XVIII Liceum Ogólnokształcącego Conradinum realizowany jest we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku program Kultura Bezpieczeństwa. Młodzież wzbogaca swoją wiedzę w zakresie m.in. postępowania w sytuacjach zagrożeń, awarii i wypadków, prawnej ochrony pracy itp.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej pod adresem >http://kultbezp.ciop.pl/.

Tagi