Dzień Mózgu – 16 marca 2012

16 marca 2012 przez

Dzień Mózgu to coroczna impreza mająca na celu propagowanie wiedzy o mózgu. Adresowane do wszystkich wykłady, warsztaty oraz pokazy laboratoryjne były doskonałą okazją na zgłębienie wiedzy o mózgu, jego budowie i funkcjonowaniu, a także możliwością poznania warsztatu pracy neurobiologów. Dzień Mózgu 2012 był częścią Światowego Tygodnia Mózgu organizowanego przez Fundację Dana.

Uczniowie wysłuchali trzech wykładów. Pierwszy prowadzony przez Profesora Walentego Nyka dotyczył istoty udaru mózgu, zasad jego leczenia oraz metod profilaktyki. Wykład znacznie rozszerzył wiedzę młodzież, o tej groźnej chorobie, stanowiącej trzecią co do częstości przyczynę śmierci i główną przyczynę trwałego kalectwa. W naszym województwie udarom mózgu ulega od 5,5 do 6 tysięcy osób rocznie.
Wykład drugi doktora Wojciecha Glac opowiadał o miłość, która przez wieki była domeną artystów. Okazuje się, że dopiero niedawno uczuciem tym zainteresowali się naukowcy. Wykład poświęcony był przedstawieniu najbardziej popularnych teorii opisujących miłość w aspekcie biologicznym, był również okazją do zapoznania się z aktualnym stanem wiedzy na temat neuronalnego podłoża miłości, procesów fizjologicznych zachodzących u osób zakochanych, a także funkcji biologicznych miłości. Wykład trzeci pt.,, Zobaczyć myśli – obrazowanie pracy mózgu’’ pani mgr Patrycja Naumczyk dotyczył funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i jego współczesnych zastosowań oraz nowej dziedziny NEUROMARKETINGU.
Uczniowie odwiedzili również stanowiska warsztatowe przygotowane przez studentów UG. Na jednym z nich absolwent Conradinum Arkadiusz Działoszewski opowiadał o tym ,,Jak oszukać swój mózg’’. Młodzież zobaczyła kilka sztuczek, które próbowały oszukać zmysły.

Tagi