Muzyczna podróż po Europie- Musikalische Europareise

27 listopada 2012 przez

Zapraszamy do II edycji ogólnoszkolnego konkursu –
Muzyczna podróż po Europie- Musikalische Europareise
Prace konkursowe mogą być wykonane indywidualnie bądź zespołowo (max. 2 osoby w zespole).

Regulamin konkursu:
– praca w formie posteru, mapy ……(dopuszczalna inna forma graficzna)
– opisy u języku niemieckim
– uwzględnić należy na trasie podróży postacie ze świata muzycznego

Kryteria oceny pracy konkursowej:
– kompozycja – logika i pomysłowość rozmieszczenia poszczególnych elementów
– poprawność językowa
– nazwy wybranych elementów, obiektów należy umieścić w sposób prawidłowy i czytelny
– estetyka wykonania
– czytelność całości
Termin oddania prac do 17 grudnia 2012r.

Bliższe informacje i zgłoszenia: M. Narewska (s.1), A. Hetmanowska-Czapiewska(s.135),
E.Kabat(s.322), K.Wiśniewski(s.37)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE – NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY

Zobacz też:

Tagi