VIII Ogólnopolski Konkurs BARWY MORZA 2013

14 stycznia 2013 przez

Zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie BARWY MORZA. Konkurs organizowany jest przez SOiO „Conradinum”, jako impreza towarzysząca w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Stoczniowego, a także – Dni Otwartych naszej szkoły.

Uczniowie mogą zgłaszać prace w czterech kategoriach: fotograficznej, plastycznej, literackiej oraz modelarskiej (w jednej lub kilku). Ogłoszenia i regulamin konkursu wywieszone są w gablocie przy s. 109, ogłoszenia – w sekretariacie uczniowskim oraz w bibliotece i czytelni szkolnej.

Prace konkursowe należy składać do 25 lutego 2013 r.

Lista laureatów zostanie opublikowana na szkolnej stronie www nie później niż 11 marca 2013r.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 15 marca 2013 r. o godz. 12:00.
Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa pokonkursowa.

 

W roku ubiegłym prace na konkurs napłynęły z całej Polski. Spośród zgłoszonych do konkursu zakwalifikowano 218 fotografii, 625 prac plastycznych, 114 prac literackich i 20 modeli. Nagrodzono i wyróżniono autorów: 28 fotografii, 31 prac plastycznych, 21 prac literackich oraz 15 modeli.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu odbyła się podczas Dni Otwartych CONRADINUM w obecności przedstawicieli m.in. Urzędu Miasta Gdańska, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE.

Do pobrania:
regulamin konkursu
karty zgłoszenia
wzory ogłoszeń

Tagi