Konkurs na najsympatyczniejszych nauczycieli oraz pracowników Conradinum

11 marca 2013 przez

Od 18. III. 2013 r. rusza konkurs na najsympatyczniejszych nauczycieli oraz pracowników Conradinum.
Samorząd Szkolny zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich wychowawców klas o przeprowadzenie na godzinach wychowawczych głosowania na najsympatyczniejszych nauczycieli oraz pracowników szkoły. Formę przeprowadzenia głosowania pozostawiamy do decyzji wychowawców klas. Każdy Conradinowiec anonimowo może wytypować trzech najsympatyczniejszych nauczycieli oraz dwóch pracowników szkoły. Koperty z głosami uczniów prosimy przekazać do pani Katarzyny Kowalczyk najpóźniej do 19.IV.2013r. Głosy podliczy komisja skrutacyjna. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na zakończenie roku szkolnego.

Samorząd Szkolny 🙂

Tagi