II Międzyszkolny Konkurs na grafikę komputerową, film i fotografię pt.: „Gdańsk – moje miasto”

23 marca 2013 przez

Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

„Tematem konkursu jest miasto Gdańsk: Gdańsk moje miasto
Konkurs dotyczy miasta Gdańska, jego niepowtarzalnego klimatu architektury miasta oraz
tego w jaki sposób młodzież postrzega Gdańsk – swoją dzielnicę, miasto, czy przejawia
poczucie dumy – „Jestem z Gdańska”.

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności twórczych uczniów, zainteresowanie miastem
Gdańsk, jego dniem dzisiejszym i tradycją oraz twórczą organizacją czasu wolnego.

Konkurs promuje także ideę korzystania z legalnych źródeł kultury oraz kształtuje
odpowiedzialność autorów jak i odbiorców kultury za jej powstawanie ”

Termin składania prac u Organizatorów upływa 19 kwietnia 2013 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ZSE do 20 maja 2013 r.

Szczegółowe informacje nt. konkursu (regulamin, formularz zgłoszenia, wzory oświadczeń) dostępne:
– pod adresem: http://www.zse.gda.pl/konkurs2
– w gablocie przy s. 109.

Zgłoszenia uczniów do konkursu przyjmuje Pan Maćkiewicz w s. 109.

Zobacz też:

Tagi