ZAPRASZAMY DO I ETAPU OGÓLNOSZKOLNEGO KONKURSU KRAJOZNAWCZEGO

23 marca 2013 przez

Poznajemy kraje niemieckiego obszaru językowego
D A CH (Deutschland – Niemcy, Österreich – Austria, Schweiz – Szwajcaria)

TEMAT KONKURSU: BAWARIA (BAYERN)

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów : Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum.
2. W konkursie mogą brać udział zespoły jedno- lub dwuosobowe.
3. Każdy zespół wykonuje prezentację multimedialną, składającą się z 15 slajdów (10 o narzuconej tematyce i 5 dowolnych, związanych oczywiście z Bawarią).
4. Informacje i napisy zawarte w prezentacji można wykonać w języku polskim/niemieckim preferowany język niemiecki (dodatkowe punkty przy ocenianiu)
5. W prezentacji należy umieścić wybrane zagadnienia (jeden slajd odpowiada jednemu zagadnieniu + 5 slajdów do dyspozycji autorów mogą to być uzupełnienia i rozszerzenia owych 10 i/lub zupełnie inne aspekty związane z tematem): położenie geogr., podział administracyjny, znane wyspy, półwyspy, góry lub inne atrakcje turystyczne czy też zabytki architektury o zasięgu ponadkrajowym, zagadnienia z hydrosfery (rzeki, jeziora, wodospady), wybrane elementy demografii kraju (ludność, itp.), wielkie aglomeracje i ich osobliwości, wybitne postacie muzyki, literatury, filmu i sztuki, aspekt językowy (lub dialektalny), specjały kulinarne regionu, sport (znani sportowcy, nietypowe dyscypliny, itp.), inne atrakcje (znani producenci, nobliści, unikaty w skali światowej, itp.)
Bliższe informacje i zgłoszenia: Nauczyciele języka niemieckiego

Termin oddania prezentacji do dnia: 17 maja 2013r.

Tagi