Wycieczka 3CL do centrum hewelianum.

3 kwietnia 2013 przez

Klasa 3CL z wychowawcą Beatą Katanowską i nauczycielką biologii Alicją
Kasprzak -Zalewską na zajęciach w Hevelianum w Gdańsku

Tagi