Oferta edukacyjna 2013/2014

11 czerwca 2013 przez

OFERTA EDUKACYJNA na rok szkolny 2013/2014

TECHNIKUM NR 18 w zawodach:

– technik mechatronik
– technik budownictwa okrętowego
– technik mechanik
– technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasa o profilu humanistycznym

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 18 w zawodach:

– monter mechatronik
– elektromechanik
– mechanik – monter maszyn i urządzeń

Z A P R A S Z A M Y

Zobacz też:

Tagi