Konkurs- Poznajemy zachodniego sąsiada

8 listopada 2013 przez

ZAPRASZAMY DO OGÓLNOSZKOLNEGO  KONKURSU KRAJOZNAWCZO – HISTORYCZNEGO

Poznajemy zachodniego sąsiada Polski – Republikę Federalną NiemiecBundesrepublik Deutschland

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów : LO, LP  i Technikum.
 2. Każdy zespół przystępujący do konkursu wykonuje w formie graficznej bądź plastycznej mapę Niemiec.
 3. Praca konkursowa może być wykonana w zespołach dwuosobowych lub indywidualnie.
 4. Na mapie można umieścić jeden z wybranych elementów
 • podział administracyjny, położenie geograficzne
 • ukształtowanie pionowe kraju, regiony fizyczno-geograficzne
 • elementy hydrosfery(jeziora, rzeki, kanały, zatoki, morza…)
 • formy ochrony przyrody (parki narodowe, parki krajobrazowe,…)
 • wielkie aglomeracje i atrakcje turystyczne
 • elementy klimatu (opady, temperatura, klimatodiagramy,….)
 • wybrane zagadnienia z demografii kraju (gęstość zaludnienia, diagramy,piramida ludności,…)
 • zabytki architektury i znane osobliwości
 • podział terytorium po II wojnie światowej
 • wybrane regiony kraju ujęte w aspekcie historycznym
 • inne

 Kryteria oceny pracy konkursowej:

 • kompozycja – logika i pomysłowość rozmieszczenia poszczególnych elementów
 • poprawność językowa, napisy w języku polskim/niemieckim
 • mapa powinna zawierać tytuł i legendę
 • nazwy wybranych elementów, obiektów, regionów  należy umieścić w sposób prawidłowy i czytelny
 • estetyka wykonania i czytelność całości

Termin oddania prac do 16 grudnia 2013r.

Bliższe informacje i zgłoszenia: Anna Bracik (s. 319), Elżbieta Kabat (s.322),

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE – NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ

NAGRODY I OCENY CZĄSTKOWE

Tagi