Wycieczka 2AL do Centrum Eksperymentu w Gdyni.

17 grudnia 2013 przez

Klasa 2AL z nauczycielkami przyrody A. Kasprzak -Zalewską i B.
Katanowską na wycieczce w Centrum Eksperymentu w Gdyni

Tagi