Próbny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

2 marca 2014 przez

Informujemy, że próbny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym dla osób, które zadeklarowały ten przedmiot w ostatecznej deklaracji  maturalnej odbędzie się dnia 12 marca 2014  r. w godzinach:
I część: 9.25 – 11.25
II część: 11.40 – 12.50 w salach 212 i 322

Listy z nazwiskami zdających w danej sali zostaną umieszczone na jej drzwiach.

Tagi