Komunikat dotyczący bezpłatnych posiłków

5 marca 2014 przez

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Gdańsku

Mając na uwadze ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, a także analizę prowadzonych w tym zakresie pracowników pomocy społecznej współpracujących z pedagogami szkolnymi,  przypominamy, iż posiłki bezpłatne przysługują nadal dzieciom i młodzieży w przypadku gdy dochód nie przekracza 684 zł netto na osobę w rodzinie. Aby MOPR mógł przyznać świadczenie, konieczne jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Istnieje również możliwość  finansowania posiłków dla uczniów za zgodą dyrektora szkoły, bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej. Dotyczy to dzieci bez względu na status finansowy rodziny. Wystarczy, że dziecko zgłosi potrzebę zjedzenia posiłku przedstawicielowi szkoły.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: Anna Sobota, Lidia Kamińska, Elżbieta Prószyńska oraz kierownicy Centrów Pracy Socjalnej właściwych dla miejsca zamieszkania (www.mopr.gda.pl)

Zobacz też:

Tagi