Informacje dotyczące stypendium i zasiłku szkolnego

4 września 2014 przez

Informuję, że analogicznie jak w latach ubiegłych, zadaniem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gdańsk (zasiłek szkolny i stypendium szkolne) zajmuje się dział świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Powstańców Warszawskich 25.

Dochód nie wyższy niż 456zł na osobę.

Termin składania wniosków do MOPR-u do dnia 15 września 2014r.

Pedagog,

Justyna Stopa

Tagi