Relacja z uroczystości Inauguracji Roku Jubileuszowego CONRADINUM w Bazylice Mariackiej

21 września 2014 przez

Relacja z uroczystości Inauguracji Roku Jubileuszowego CONRADINUM w Bazylice Mariackiej

Jest chwilę po 9.00 5 września 2014 roku, w stronę Bazyliki Mariackiej, wzbudzając powszechne zainteresowanie, zmierzają grupy dziewcząt i chłopców w czarnych i granatowych mundurach emblematami Conradinum. Na twarzach przechodniów widać zainteresowanie i pytanie: kim są i dokąd zmierzają?

To Conradinowcy, którzy za chwilę zasiądą w ławach jednej z najpiękniejszych świątyń Gdańska, aby uczestniczyć w Inaugarcji Roku Jubileuszowego z okazji 220 rocznicy powstania Conradinum.

Wybija 10.00 i rozpoczyna się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Bazylikę wypełniają ubrani na galowo Conradinowcy, absolwenci, a w pierwszych rzędach dyrekcja szkoły, goście z Kuratorium Oświaty i Urzędu Miasta oraz grono pedagogiczne.

I chociaż dzisiaj wielokrotnie będą nam „chodzić ciarki po plecach”, to chyba najbardziej porywającym momentem jest wprowadzenie pocztów sztandarowych – komenda „poczty sztandarowe wprowadzić”, werble niosące się echem po Bazylice, odgłos miarowych kroków i trzy przepiękne poczty sztandarowe Conradinum, wchodzące przez główną nawę na ołtarz. To właśnie ten moment, kiedy najpełniej i najlepiej czuje się niezwykłość, wielkość i podniosłość uroczystości. To również ta chwila, która najgłębiej zapada w pamięć i sprawia, że bycie Conradinowcem jest powodem do dumy.

Chwilę refleksji wzbudza we wszystkich kazanie arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Jego ciepłe, mądre i poruszające słowa o Conradinum, Karolu Fryderyku Conradim, tradycji, talentach, kulturze, wartościach i tolerancji, bez wątpienia są inspiracją dla wszystkich Conradinowców.

Ale już nadszedł czas, na kolejny istotny punkt uroczystości – ślubowanie uczniów klas pierwszych. Na twarzach reprezentantów widać przejęcie i zdenerwowanie. Podniosłość chwili podkreśla lekkie drżenie rąk wyciągniętych do ślubowania, podczas gdy uczeń klasy I dt odczytuje treść przysięgi. Tak oto pierwszoklasiści dołączyli do naszej wielkiej conradinowskiej rodziny, a swym zachowaniem, wiedzą, talentami i umiejętnościami, będą od dziś rozsławiać w świecie nazwisko Conradiego, a tym samym naszą szkołę.

Na koniec uroczystości, głos zabrała pani dyrektor mgr inż. Anna Wasilewska oraz zaproszeni goście – wiceprezydent Gdańska pani Ewa Kamińska i Pomorski Wicekurator Oświaty pani Gabriela Albertin.

Za chwilę rozejdziemy się do swoich domów, wspominając uroczystość, ale przed nami jeszcze ostatni tradycyjny punkt uroczystości conradinowskich – złożenie kwiatów na płycie nagrobnej naszego fundatora –  Karola Fryderyka Conradiego oraz księdza Zator – Przytockiego                       i Otto Kulcke.

Tak zakończyła się ta niezwykła uroczystość, która z pewnością na zawsze zapisała się w pamięci.

 

Nie wiem czy w 1794 roku Karol Fryderyk Conradi, fundując szkołę, marzył o tak podniosłej uroczystości, ale wierzę w to, że gdyby zobaczył dziś nas – Conradinowców, byłby dumny i szczęśliwy, że Jego conradinowska rodzina jest tak wierna Jego ideom, a kolejne pokolenie z dumą będzie nosiło miano Conradinowców.

 Karolina Urbanowicz

 

Zobacz też:

Tagi