Komunikat

12 maja 2017 przez

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej specjalistów:

– z Poradni Psychologiczno-Pedagagogicznej nr 7 w Gdańsku, ul. Traugutta 82, tel. 58 341 39 50

– bezpłatnie przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia specjalistów z Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku , ul. Gustkowicza 13, tel. 58 511 01 21 lub 58 511 01 22

-w szkole w poniedziałek 15.05.2017 będą dyżurować specjaliści z PPP nr 7 w Gdańsku

-pomocne informacje można także znaleźć na stronie www.tumbopomaga.pl

Tagi