„Wielka zbiórka książek” dla szpitali i hospicjów – przypomnienie

15 maja 2017 przez

Przypominamy, że już tylko do 19 maja trwa Wielka Zbiórka Książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Akcja ma na celu wyposażenie placówek medycznych (szpitali, hospicjów), w których przebywają pacjenci.
Książki można składać w czytelni i bibliotece szkolnej do 19 maja.
Przyjmowane są pozycje w stanie nie budzącym zastrzeżeń, wydane po roku 2000.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Tagi