Akcja Humanitarna w ramach kampanii „Studnia dla Południa”

22 września 2011 r. młodzież SOiO Conradinum w Gdańsku włączyła się w działania prowadzone przez Polską Akcję Humanitarną w ramach kampanii „Studnia dla Południa”. Uczniowie klasy 1 C LO prowadzili sprzedaż ciast, z których całkowity dochód został przekazany na konto Polskiej Akcji
Humanitarnej. Młodzież sprzedawała również wodę Cisowianka, która w całości dedykowana jest akcji „Woda dla Sudanu”. Dzięki środkom zebranym poprzez sprzedaż małej butelki Cisowianki już kilka tysięcy mieszkańców Sudanu otrzymało dostęp do czystej i bezpiecznej wody pitnej.

Cała społeczność Conradinum została poinformowana o problemach niedoboru wody pitnej na świecie poprzez akcję plakatową. Młodzież klas 1 A i C Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez nauczycielki Monikę Kuleszę, Joannę Wieczorek i Magdaleną Ankiewicz – instruktorki ekozespołów. Uczniowie zostali zapoznani z kampaniami ekologicznymi, które są realizowane w Conradinum oraz akcjami PAHu. Młodzież obejrzała prezentacje w programie PowerPoint na temat działań realizowanych przez Polską Akcję Humanitarną. Uczniowie wzięli również udział w quizie, który za cel miał uświadomienie i zaciekawienie problemem zasobów wody pitnej na świecie oraz nierównym dostępem do niej ludzi w różnych regionach globu. Para uczniów, która zaznaczyła najwięcej poprawnych odpowiedzi otrzymała nagrodę. Tematyka wzbudziła duże zainteresowanie młodzieży i na pewno będzie podejmowana zarówno na lekcjach przedmiotów przyrodniczych jak i działalności ekologicznej prowadzonej w naszej szkole.