Akcja ,, Świat bez głodu’’

Uczniowie klasy 1 C XVIII Liceum Ogólnokształcącego Conradinum przyłączyli się do akcji PAH-u. Podczas cyklicznie organizowanego w naszej szkole kiermaszu mikołajkowego 6 grudnia 2011 r. utworzyli stoisko ze zdrową, ekologiczną żywnością. Uczniowie w przygotowanych przez siebie ulotkach zwracali społeczności szkolnej uwagę na problem głodu na świecie, konieczność oszczędzania energii i dokonywania świadomych zakupów w trosce o klimat i innych. Dzięki wsparciu rodziców uczniów wszystkie fundusze uzyskane ze sprzedaży owoców zostały przekazane na konto akcji ,,Świat bez głodu”.
Pamiętajmy!!!!
Według Światowego Programu Żywienia (WFP) 925 milionów ludzi na świecie jest niedożywionych. Oznacza to, że co 7 mieszkaniec ziemi nie ma dostępu do wystarczającej ilości pożywienia, aby zaspokoić fizyczny głód i prowadzić aktywne życie społeczne i zawodowe. Głód to jednak nie tylko nieprzyjemne uczucie pustego żołądka. Brak witamin i innych mikroelementów w ubogiej diecie milionów niedożywionych dzieci na świecie nie pozwala im na prawidłowy rozwój psychofizyczny i jest główną przyczyną obniżonej odporności na choroby. Niedożywieni ludzie żyją krócej i nie są tak produktywni i zaangażowani w życie swoich społeczności jak ci, którzy mają stabilny dostęp do pożywienia
( z materiałów Polskiej Akcji Humanitarnej)