Jak co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie matematycznym KANGUR.

W tym roku najlepszy wynik zdobył uczeń klasy IIIAL Tomasz Napiwodzki. 

GRATULUJEMY!

Dnia 25 kwietnia 2018r. na trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej w auli szkolnej odbędzie się  „Konkurs wiedzy o Conradinum” dla uczniów klas pierwszych.
Chętni do udziału w konkursie zgłaszają się do wychowawcy klasy.

Zakres obowiązującej wiedzy:

I. Historia Conradinum:
a) fundator i jego rodzina
b) dzieje szkoły do roku 1945
c) dzieje szkoły po roku 1945 do współczesności.

II. Współczesność Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum:
- uczniowie i pracownicy szkoły
- organizacja szkoły (typy szkół, profile, specjalności, specyfika poszczególnych szkół, dokumenty na podstawie, których pracuje szkoła),
- budynek i jego wyposażenie.

W marcu odbędzie się coroczny konkurs z języka angielskiego Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia przyjmuje P.Jaworska (sala 301 lub pokój nauczycielski).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie: "Krótkie filmy o dopalaczach"

 Regulamin konkursu

Załączniki do pobrania:

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

Zgoda przedstawiciela ustawowego

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

Formularz przeniesienia praw autorskich