Dnia 25 kwietnia 2018r. na trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej w auli szkolnej odbędzie się  „Konkurs wiedzy o Conradinum” dla uczniów klas pierwszych.
Chętni do udziału w konkursie zgłaszają się do wychowawcy klasy.

Zakres obowiązującej wiedzy:

I. Historia Conradinum:
a) fundator i jego rodzina
b) dzieje szkoły do roku 1945
c) dzieje szkoły po roku 1945 do współczesności.

II. Współczesność Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum:
- uczniowie i pracownicy szkoły
- organizacja szkoły (typy szkół, profile, specjalności, specyfika poszczególnych szkół, dokumenty na podstawie, których pracuje szkoła),
- budynek i jego wyposażenie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie: "Krótkie filmy o dopalaczach"

 Regulamin konkursu

Załączniki do pobrania:

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

Zgoda przedstawiciela ustawowego

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

Formularz przeniesienia praw autorskich

 

W marcu odbędzie się coroczny konkurs z języka angielskiego Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia przyjmuje P.Jaworska (sala 301 lub pokój nauczycielski).

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Projektowym "Wygraj indeks WETI".
Celem konkursu jest popularyzacja zagadnień związanych z urządzeniami elektronicznymi i telekomunikacyjnymi oraz rozwijanie kreatywności wśród młodzieży, a także pozyskanie utalentowanych kandydatów na studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.
Strona konkursu dostępna jest pod adresem:
 http://eti.pg.edu.pl/wygraj-indeks-weti