Absolwenci i uczniowie Technikum Nr 18, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (E.03, E.18, E.19, M.22, M.23, M .33) w sesji zimowej 2018, a chcieliby przystąpić do tego egzaminu w sesji poprawkowej czerwiec – lipiec 2018, proszeni są o przybycie do 28 marca 2018 włącznie (środa) do sekretariatu CONRADINUM w celu odebrania wyników i wypełnienia deklaracji.
Po tym terminie możliwość poprawienia tego egzaminu będzie dopiero za rok.