Nasza szkoła przystąpiła do projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie ogółem na poziomie 20 851 26,10 zł.
W ramach projektu „Rozwijamy Kompetencje i Programujemy Przyszłość” w ponad 40 gdańskich gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych prowadzone są działania skierowane do nauczycieli, uczniów i uczennic. Działania przewidziane w projekcie zostały oparte o indywidualną diagnozę potrzeb szkół i realizowane są w obszarze kompetencji informatycznych, społecznych, uczenia się, kreatywności i innowacyjności.