Deutschland-Quiz

Konkurs Wiedzy o Niemczech
Deutschland-Quiz


Organizacja konkursu


Dnia 23 kwietnia 2004 r. w auli szkolnej Conradinum odbył się ogólnoszkolny Konkurs Wiedzy o Niemczech – Deutschland-Quiz dla klas pierwszych. Organizatorkami konkursu były nauczycielki języka niemieckiego: Marzanna Narewska, Marzena Benert i Joanna Napiórkowska. W konkursie wzięło udział sześć trzyosobowych zespołów z klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Technicznego oraz Technikum: I BL, I CL, I DL, I BX, I AT i I BT. Zdjęcie: Drużyny odpowiadają na pytania konkursowe.


Cele KonkursuCelem Konkursu była przede wszystkim popularyzacja wiedzy ogólnej o Niemczech oraz zainteresowanie uczniów językiem niemieckim oraz Republiką Federalną Niemiec, a także wzbogacanie ich wiedzy na ten temat. Dodatkowym celem konkursu było rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji oraz ćwiczenie umiejętności pracy w zespole.EliminacjeW grudniu odbyły się pisemne eliminacje do konkursu. W eliminacjach wzięło udział 21 trzyosobowych zespołów reprezentujących poszczególne klasy pierwsze LO, LT i TBO. Każdy zespół otrzymał test eliminacyjny zawierający 17 pytań. Zawodnicy wypełniali test piórem lub długopisem, podkreślając właściwą spośród podanych odpowiedzi. Konkurs odbywał się w warunkach kontrolowanej samodzielności każdej z grup. Na wypełnienie testu uczniowie mieli 15 minut.Na podstawie testu wyłoniono sześć zespołów, które zakwalifikowały się do Konkursu Wiedzy o Niemczech / Deutschland-Quiz. Wszyscy członkowie zespołów otrzymali zakres wymagań oraz zadania do przygotowania na konkurs.Opiekunami podczas eliminacji były nauczycielki języka niemieckiego: Marzena Benert, Marzanna Narewska i Joanna Napiórkowska.
Przebieg konkursu


1. Część konkursowa:

Konkurs rozpoczął się punktualnie o 11.30 i przebiegał bez zakłóceń zgodnie z programem. Zaproszone klasy zajęły miejsca na widowni, a drużyny na scenie.Zawodnicy losowali numery pytań (1-15) odpowiednio za jeden, dwa i trzy punkty i po krótkiej naradzie udzielali ustnej odpowiedzi.
Po serii pytań za jeden i dwa punkty każda z drużyn przedstawiła przygotowaną przez siebie dwuminutową prezentację sławnej postaci z kręgu niemieckiej kultury i nauki. Następnie po serii pytań za trzy punkty zespoły zaprezentowały wybrane przez siebie miasto niemieckie.
Prezentacja miast zakończyła część konkursową quizu. Zawodnicy zeszli ze sceny i zajęli miejsca na widowni.2. Część artystyczna:

Po części konkursowej jury rozpoczęło ocenę prezentacji według przyjętych wcześniej kryteriów oraz podliczanie punktów. W tym czasie widownia doskonale bawiła się oglądając przedstawienie w języku niemieckim pt. „Kopciuszek / Aschenputtel” w wykonaniu uczniów klasy IIAL.
Punktem finałowym programu był gorąco oklaskiwany przez widownię występ szkolnego zespołu muzycznego w składzie: Rafał Stefanowski (II FL), Przemek Zieliński (IBX), Konrad Więckowski (II BL).3. Wręczenie nagród i dyplomów:


Po ogłoszeniu przez przewodnicząca jury, panią wicedyrektor Marię Kruk wyników konkursu rozpoczęło się wręczanie dyplomów oraz nagród.4. Zakończenie konkursu:


Konkurs zakończył się zgodnie z planem o godzinie 13.10.
Prowadzenie konkursuKonkurs prowadzili uczniowie klasy IV CL: Małgorzata Siedlecka i Adam Korpysz.Wyniki konkursu


Za poprawną odpowiedź na pytania konkursowe każdy zespół otrzymywał odpowiednio jeden, dwa i trzy punkty. Za prezentację zespół otrzymywał od 0-5 pkt. według następujących kryteriów: pomysł, treść, sposób realizacji pomysłu, udział wszystkich osób z grupy, postawa osób prezentujących.
Maksymalnie można było uzyskać 16 punktów. Najlepszy wynik osiągnęła drużyna z klasy I BX, która uzyskała 16 punktów.Miejsce Klasa Punkty
1. I BX 16
2. I CL 14
3. I AL 13
4. I BL 12
5. I BT 6
6. I DL 3Wszyscy uczestnicy quizu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe: książki wydawnictw niemieckich, zegarki, długopisy, pisaki, płyty CD, plakaty, koszulki i czapeczki z logo firm niemieckich oraz inne drobne gadżety reklamowe.Sprawozdanie opracowała: mgr Marzanna Narewska

Wersja internetowa: Piotr Soboń – PIERO