Działalność samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2007/2008 (propozycje)

Oto wybrane propozycje z naszego programu na nowy rok szkolny:
– we wrześniu zapoznamy nowoprzybyłych uczniów klas pierwszych z naszą szkołą, jej bogatą historią,
tradycją i … teraźniejszością. Weźmiemy też udział w przygotowaniu uroczystości Ślubowania;
– zorganizujemy kiermasz podręczników szkolnych;
– w październiku odbędą się wybory Miss i Mistera Conradinum. Chętnych do udziału w tej zabawie serdecznie zapraszamy!
– w listopadzie – wybory do Samorządu, obecna ekipa zakończy swą kadencję a w wolnych i demokratycznych wyborach wyłonimy nowych przedstawicieli naszej społeczności….