ECDL

W naszej szkole można zdawać egzaminy ECDL.

grafikaECDL (ang. European Computer Driving Licence) – Europejski Certyfikat Umiejętności Komuterowych jest ogólnoeuropejską akcją CEPIS (ang. – Council of European Professional Informatics Societies, tj. Stowarzyszenia Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych), która ma na celu ujednolicenie i udokumentowanie poziomu wiadomości z podstaw wykorzystania technik informatycznych. Akcja, poparta przez Wspólnotę Europejską, rozwija się w Europie od końca 1996 roku. Wspólnota Europejska wspiera inicjatywę CEPIS-u środkami programów: Leonardo, Esprit i European Social Found.

Aby otrzymać ECDL trzeba zdać siedem egzaminów (jednolitych w całej Europie) z następujących dziedzin:

Moduł 1. Podstawy technik informatycznych
Moduł 2. Użytkowanie komputerów
Moduł 3. Przetwarzanie tekstów
Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne
Moduł 5. Bazy danych
Moduł 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
Moduł 7. Usługi w sieciach informatycznych

Fakt zdania każdego egzaminu jest odnotowywany na Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Egzaminy można zdawać w ciągu 3 lat u dowolnych egzaminatorów, w dowolnym kraju Europy. Po zdaniu ostatniego egzaminu Karta Umiejętności jest wymieniana na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy, które jest honorowane w całej Europie.
Egzaminatorami w naszej szkole są panie: Iwona Żychowicz, Mirosława Rediger

Dodatkowe informacje znajdziecie na stronie: http://www.ecdl.com.pl