ELEKTROMECHANIK

Elektromechanik to zawód przyszłości, dający możliwości samorealizacji  i satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektryczny należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki. Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych, przedsiębiorstwach obsługowo – naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne jednoosobowe firmy.

Podział zawodów na kwalifikacje umożliwia uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji .

W procesie kształcenia uczniowie zdobywają kwalifikacje:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  ta kwalifikacja jest wspólna dla zawodów: elektromechanik, elektryk i technik elektryk.

Absolwent szkoły w zawodzie elektromechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

– oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów,

– montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

Na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczono 640 godzin.

Na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczono 970 godzin.

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym teoretycznym:

1.  Elektrotechnika i elektronika

2. Urządzenia elektryczne

3. Maszyny elektryczne

4. Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

5. Język obcy w branży elektrycznej

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym praktycznym:

1. Pomiary elektryczne i elektroniczne

2. Montaż urządzeń elektrycznych – zajęcia praktyczne

3. Montaż maszyn elektrycznych – zajęcia praktyczne

Egzamin potwierdzający kwalifikację E.7.Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  odbywa się pod koniec klasy trzeciej.