Gdański Sejmik Samorządów Uczniowskich

Dnia 9 grudnia 2003 roku o godzinie 1000 w Radzie Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w sali nr 204 z udziałem przedstawicieli uczniów szkół gdańskich odbyła się I Sesja Gdańskiego Sejmiku Samorządów Uczniowskich w roku 2002/2003.

Razem z reprezentantami Samorządu Uczniowskiego Conradinum: przewodniczącą Anną Dźwigaj, zastępcą Łukaszem Kirszesteinem, sekretarzem Katarzyną Sobczak, udały się też przedstawicielki Kółka Europejskiego Conradinum: Dorota Styś i Anna Girsztowt.

Spotkanie dotyczyło systemu edukacyjnego oraz podejmowania pracy przez obywateli polskich w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Hasło spotkania to:

”Programy młodzieżowe i wolontariat europejski”

Na początku profesor Andrzej Stępniak omówił poniższe tezy:1. Dobra strategia członkowska wymaga odpowiedzi na pytania:

 • Jakiej Polski pragniemy w Unii?
 • Jakie mamy możliwości zmian?


2. Dylematy o budowie strategii:

 • wolność indywidualna
 • myślenie krótkookresowe i długookresowe
 • państwo dobrobytu

3. Warunki otoczenia.

4. Różne scenariusze: Europa jako rozszerzone państwo dobrobytu.

 • Europa zglobalizowana budująca potęgę w świecie.
 • Europa w oparciu o edukację i technologię.
 • Europa wartości duchowych.

5. Europa federalna czy Europa ojczyzn?

6. Rola państwa i sektora publicznego

7.Strategia „szybkiego” wejścia do strefy euro

Następnie omówione zostały programy młodzieżowe przez profesora Maćka Krzeminszewskiego wśród których znalazły się:

SOKRATES

 • Lingua (nauka języków obcych)
 • Grundtvig (kształcenie dorosłych)
 • Comenius (poprawa jakości kształcenia poprzez współpracę międzynarodową)
 • Arion (wizy studyjne dla osób zarządzających oświatą)

LEONARDO DA VINCI

 • Kształcenie i doskonalenie zawodowe

MŁODZIEŻ -Jest on adresowany do młodych ludzi w wieku 15-25 lat. Umożliwia on nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Program ten składa się z czterech akcji:

 • Młodzież dla Europy-Wymiana Młodzieży
 • Wolontariat Europejski -EVS
 • Inicjatywy Młodzieżowe
 • Działania wspierające

Następnie pani profesor Ela Idźkowska omówiła Wolontariat Europejski- czyli pracę społeczną na rzecz zagranicznej instytucji lub organizacji o charakterze niekomercyjnym. Aby zostać wolontariuszem trzeba mieć od 18 do 25 lat. Wolontariat trwa od 6 do 12 miesięcy.

Poruszono też sprawę Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca GSSU- Agata Kreczyńska.