IX Młodzieżowy Parlament Ekologiczny

IX Młodzieżowy Parlament Ekologiczny

W dniach 29-31 marca 2006 roku odbyła się IX edycja Młodzieżowego Parlamentu Ekologicznego organizowanego przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. oraz Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni

Wśród blisko 200 reprezentantów kilkudziesięciu trójmiejskich szkół w pracach Parlamentu Ekologicznego brały udział uczennice klasy 1C

XVIII Liceum Ogólnokształcącego SO i O Conradinum.
Parlamentarzyści pracowali w 8 komisjach nad tematami z zakresu ekologii. Moderatorami prac dwóch z ośmiu komisji były nauczycielki Conradinum:

Magdalena Ankiewicz – Kopicka (komisja nr 2 pracująca nad problemem – ,, Zadanie wszystkich – segregowanie odpadów)

Monika Kulesza – Cisiak (komisja nr 5 – ,, Czy recykling jest konieczny?”).

Parlament jest przedsięwzięciem czterodniowym, obejmującym:
– Dyskusję w 20 – osobowych grupach zadaniowych pod kierunkiem moderatorów,
– Plenarne spotkanie parlamentarzystów w Sali Okrągłej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Uczestnicy projektu w trakcie kolejnych spotkań zapoznają się z problemami środowiska, wypracują ponadto szereg postulatów i własnych zobowiązań skierowanych do środowisk decyzyjnych, ale i ogólnie pojętego świata dorosłych, odnośnie stwarzania młodym ludziom możliwości realizowania postaw prośrodowiskowych

Efektem finalnym prac komisji było plenarne spotkanie parlamentarzystów w Sali Okrągłej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, podczas którego przedstawiony został dorobek prac wszystkich zespołów, prezentacja oraz omówienie wniosków wypracowanych podczas prac poszczególnych grup i zespołowe przygotowania katalogu propozycji oraz oczekiwań parlamentariuszy w celu przedłożenia go parlamentarzystom a także odpowiednim instytucjom administracji rządowej i samorządowej;

Uczestnikami spotkania plenarnego byli zaproszeni goście – przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska.

Zapraszamy wszystkich chętnych do czynnego włączenia się w przyszłym roku w jubileuszowy
X MŁODZIEŻOWY PARLAMENT EKOLOGICZNY.

Magdalena Ankiewicz

Monika Kulesza

Zdjęcia z obrad znajdują się w galerii