Z uwagi na konieczność wyposażenia wielu obiektów w urządzenia dźwigowe istnieje potrzeba sukcesywnego przygotowywania specjalistów w zawodzie, zajmujących się montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.

Absolwenci zawodu technik urządzeń dźwigowych będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych, takich jak: dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym, dźwigów budowlanych i towarowych małych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych.

Technicy urządzeń dźwigowych mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z montażem urządzeń dźwigowych oraz utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania urządzeń dźwigowych.

TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

Czym się zajmuje:

Przeprowadza naprawy, przeglądy i konserwacje stacjonarnych i mobilnych urządzeń dźwigowych, wykorzystując instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne, narzędzia, przyrządy diagnostyczne.

Jakie ma zadania zawodowe:

przyjmuje zlecenia napraw, przeglądów, konserwacji urządzeń dźwigowych;
planuje i wykonuje czynności kontrolne, przeglądy techniczne i ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych;
wykonuje naprawy bieżące średnich i głównych maszyn i urządzeń dźwigowych;
demontuje części maszyn urządzeń dźwigowych w celu weryfikacji stopnia zużycia;
regeneruje części maszyn i urządzeń dźwigowych;
konserwuje i zabezpiecza antykorozyjnie maszyny i urządzenia dźwigowe oraz wymienia płyny eksploatacyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
reguluje zespoły sterownicze urządzeń dźwigowych;
sporządza dokumentacje techniczną wykonywanych napraw
sprawdza poprawności działania maszyn i urządzeń dźwigowych;
instruuje użytkowników o zasadach poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń dźwigowych;
przestrzega zasady bhp i ppoż.;
rozlicza wykonanie usług;


Przykładowe możliwości zatrudnienia:
-praca na stanowiskach inspektorów dozoru technicznego
-praca w zakładach pracy na stanowiskach montażu urządzeń dźwigowych
-praca w zakładach naprawczych urządzenia dźwigowe
-praca w biurach konstrukcyjnych urządzeń dźwigowych
-prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie urządzeń dźwigowych


Kształcenie zawodowe opiera się na podstawach elektrotechniki, elektroniki oraz mechaniki.

Podczas kształcenia technicy urządzeń dźwigowych będą potwierdzać egzaminem dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
– kwalifikację E.28 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych
– kwalifikację E.29 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.