Kółka przedmiotowe

<a href=”kolka201112.pdf”> Kółka przedmiotowe i zajęcia wyrównawcze w I śródroczu roku szkolnego 2011/2012 </a>