Komunikat dla Absolwentów Technikum Nr 18

Komunikat dla Absolwentów Technikum Nr 18 poprawiających „stary” egzamin zawodowy

W roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni  będzie możliwość zdawania egzaminu zawodowego w  starej formule.

Od roku szkolnego 2017/2018 wszystkie osoby, które tego egzaminu nie zdały wcześniej będą mogły podejść ponownie do egzaminu zawodowego, ale już według „nowych” zasad.

(Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]).

Termin złożenia deklaracji w szkole  upływa 20 grudnia 2016r. (druki deklaracji w sekretariacie CONRADINUM)

Terminy egzaminu:

Etap pisemny -12 czerwca 2017 r. (poniedziałek),  godz. 12:00

Etap praktyczny  -13 czerwca 2017 r.  (wtorek)