Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną

Organizatorzy konkursu:

Anna Bracik, Arleta Kosna, Iwona Żychowicz

Struktura konkursu:

Konkurs polega na opracowaniu prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem dowolnego oprogramowania

Cele konkursu:

» Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów.

» Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej.

» Rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu.

» Promowanie uczniów wykazujących zainteresowanie tematyką informatyczną oraz historią.

» Stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

» Pokazanie możliwości płynących z umiejętnego posługiwania się multimediami.

» Zwiększanie świadomości informatycznej oraz pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych poprzez wykorzystanie technik informacyjnych.

Warunki uczestnictwa:

» W konkursie mogą wziąć udział uczniowie SOiO Conradinum

» Uczestnicy powinni (w niżej podanych terminach):

1. Zgłosić udział w konkursie (wysyłając swoje dane: imię, nazwisko, klasę, pod adres zych_i@conradinum.pl.pl lub zgłaszając bezpośrednio do
p. I. Żychowicz lub p. A. Bracik)

2. Umieścić przygotowaną prezentację na płycie CD i przekazać p. Iwonie Żychowicz

» Prezentacja może być opracowana indywidualnie lub przez zespół twórców (max. 3 uczniów) – w tym przypadku należy wskazać osobę, która będzie reprezentowała zespół.

» Organizator zastrzega prawo do zamieszczenia nagrodzonych prac na szkolnym serwerze WWW.

Ocena prac:

Nadesłane prace będą oceniane przez jury konkursu powołane przez organizatora.
Kryteria oceny programów:

» informacyjne: zakres informacji, aktualność, walory edukacyjne

» użytkowe: pomysłowość realizacji, estetyka, interaktywność, czytelność, itp.,

» techniczne: stopień zaawansowania techniki tworzenia prezentacji multimedialnych oraz celowość jej zastosowania.

Decyzje jury są ostateczne.

Terminy:

» Zgłoszenie udziału w konkursie do 30.09.2005r.

» Dostarczanie prac: do 9.12.2005r.

» Planowane ogłoszenie wyników: styczeń 2006 r.

Inne informacje:

» Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W KONKURSIE
I ŻYCZYMY POWODZENIA 🙂

Prace wyróżnione:


w wykonaniu Aleksandry Bodetko, Natalii Iglińskiej, Marty Tkaczyk z klasy II AL.

Pobierz prezentację multimedialną w wykonaniu Magdy Motyka, Sandry Nadolnej i Doroty Wykurz z klasy II BL.