Liceum Ogólnokształcące

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W roku szkolnym 2011/2012 w naszym liceum Kuratorium Oświaty w Gdańsku przeprowadziło ewaluację zewnętrzną, której celem było zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Wyniki ewaluacji przedstawia poniższa tabela

Cały raport dostępny jest na stronie http://www.seo2.npseo.pl/reports/1002742599117.pdf

W roku szkolnym 2012/2013 otwieramy oddziały:
Oddział:1al

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

Języki obce:
Pierwszy język obcy:
angielski (od podstaw, 3h/5h/4h)
angielski (kontynuacja, 3h/5h/4h)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw, 2h/2h/2h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/2h)

Przedmioty punktowane:
język polski
język obcy
historia
wiedza o społeczeństwie

Odział: 1bl

Przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka, fizyka

Języki obce:
Pierwszy język obcy:
angielski (od podstaw, 3h/3h/3h)
angielski (kontynuacja, 3h/3h/3h)

Drugi język obcy:
niemiecki (od podstaw, 2h/2h/2h)
niemiecki (kontynuacja, 2h/2h/2h)

Przedmioty punktowane:
język polski
język  obcy
matematyka
fizyka