List Absolwenta – Kobiety w Conradinum

Wyczytałem w Waszej Historii „że dwie dziewczyny przyjęto do szkoły przed rokiem 1960”.

Było ich znacznie więcej i zaczęto je przyjmować dużo wcześniej .Tylko w
roku 1958 w klasie B zdały maturę Panie Alicja Urbanek i Krystyna Żalejko
w
klasach A i C również zdały mature Alicja Szymerska i Danka (?).

Z lat
wcześniejszych pamiętam takie nazwiska jak Brygida Groth , Marysia Klein ,
Jadwiga Klebba , czy Maryla (Gonera?). W następnych rocznikach było również
kilka dziewcząt. Niektóre z nich w późniejszych latach pełniły
odpowiedzialne funkcje w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej i branży okrętowej.
Napisał Ryszard – absolwent z r 1958 klasa B