W konkursie na wierszyk reklamujący książkę, czytelnictwo, bibliotekę, zorganizowanym z okazji dorocznego DNIA KSIĄŻKI wyróżnieni zostali:
Marta Ciarka z klasy II AL
Wiktor Ziółkowski z II BT
oraz Konrad Kunowski z II BT
Gratulujemy!

Wiersz Marty

Wiersz Wiktora

Wiersz Konrada