Odwiedziny w gdyńskim akwarium

19 maja 2011r. uczniowie klasy 1 C XVIII LO Conradinum realizujący rozszerzony program nauczania biologii i chemii odwiedzili Akwarium Gdyńskie. Młodzież uczestniczyła w zajęciach pt. ,,Chemia wody’’.
Warsztaty laboratoryjne zostały poprzedzone prezentacją multimedialną ,,Chemia wody morskiej’’. Następnie uczniowie zbadali przejrzystość wody bałtyckiej, której próbkę za pomocą batymetru pobrali w porcie jachtowym. Zajęcia laboratoryjne prowadzone były w 4 grupach. Podczas zajęć klasa w sumie oznaczyła 6 parametrów w 2 rodzajach próbek: bałtyckiej i z akwarium słodkowodnego. Uczniowie badali zawartość jonów azotanowych (V) i (III), fosforanowych (V), pH, twardość ogólną i zasolenie za pomocą salinometru.
W części podsumowującej zostały omówione wyniki badań, a pani prowadząca zajęcia zwróciła uwagę uczniów na problem eutrofizacji i metody jej przeciwdziałania.